Dejavnosti

UČNI  IZDELOVALNI LABORATORIJ SLOVENSKE KONJICE – ZREČE

Dejavnosti za osnovne in srednje šole

PREDLOGI PO PREDMETNIH PODROČJIH

mag. Jasmina Mihelak Zupančič

direktorica-ravnateljica

jasmina.mihelak-zupancic@guest.arnes.si

Jernej Kamenšek

koordinacija in tehnična pomoč

jernej.kamensek@guest.arnes.si