Cene storitev

U-LAB SLOVENSKE KONJICE-ZREČE

 

 1. Cenik usposabljanja za rabo strojev
  Cenik usposabljanja za rabo strojev (posamezni 3D tiskalnik, 3D skener, CNC rezkar, PCB tiskalnik, rezalnik folij, laserski gravirni stroj in druga oprema, ki je predmet uporabe U-LAB)
 • Cenik se oblikuje glede na število ur usposabljanja uporabe za posamezni stroj ali za paket usposabljanj uporabe 3 strojev.
 • Udeleženci usposabljanja pridobijo 1-mesečno članarino, ki se aktivira ob prvem obisku U-LAB, vendar velja največ 3 mesece po končanem usposabljanju.
 • Usposabljanja se izvajajo na lokacijah U-LAB Gimnazija Slovenske Konjice in U-LAB MSS Slovenske Konjice, kjer je možnost samostojne uporabe opreme.

Usposabljanje za posamezni stroj (3 ure) 30 EUR + DDV
– Vključuje 1-mesečno članarino, ki se aktivira ob prvem obisku U-LAB vendar največ 3 mesece po končanem usposabljanju.

Paket treh usposabljanj za posamezni stroj (3 ure) 60 EUR + DDV
– Vključuje 1-mesečno članarino, ki se aktivira ob prvem obisku U-LAB vendar največ 3 mesece po končanem usposabljanju.

Razpisana usposabljanja: 1x tedensko za posamezni stroj (ponovitve)

 

 1. Cenik članarine U-LAB
  2.1 Članarina za posameznike:
 • Vključuje dostop do opreme za obdobje članstva v času obratovanja U-LAB za lokacijo U-LAB Gimnazija Slovenske Konjice in U-LAB MSS Slovenske Konjice.
 • Dijaki ŠC Slovenske Konjice-Zreče, ki so aktivno vključeni v projekte U-LAB oz. dijaki s statusom mentorja so članarine oproščeni.
 • Učitelji ŠC Slovenske Konjice-Zreče, ki so aktivno vključeni v projekte U-LAB oz. učitelji s statusom mentorja so članarine oproščeni.
 • Oblikujejo se paketi polletnega in letnega dostopa, ki se kombinirajo z ostalimi storitvami U-LAB.

Cenik članarine za posameznike

Mesečna članarina 15 EUR z DDV
Vključuje:
– dostop do opreme za en mesec v času obratovalnih ur (za katero ima opravljeno usposabljanje)

3-mesečna članarina 40 EUR z DDV
Vključuje:
– dostop do opreme za 3 mesece v času obratovalnih ur (za katero ima opravljeno usposabljanje)

6-mesečna članarina 75 EUR z DDV
Vključuje:
– dva usposabljanja za stroj
– dostop do opreme za 6 mesecev v času obratovalnih ur (za katero ima opravljeno usposabljanje)

Letna članarina 150 EUR z DDV
Vključuje:
– štiri usposabljanja za stroj
– dostop do opreme za celo leto v času obratovalnih ur (za katero ima opravljeno usposabljanje)

 

2.2 Članarina za podjetja

 • Vključuje dostop do opreme za obdobje članstva v času obratovanja U-LAB za lokaciji U-LAB Gimnazija Slovenske Konjice in U-LAB MSS Slovenske Konjice
 • Vključuje promocijsko objavo podjetja na spletni strani U-LAB Slovenske Konjice-Zreče

Mikro in mala podjetja: letna članarina 250 EUR
Vključuje ugodnosti iz naslova članarine za eno osebo.

Srednja podjetja: letna članarina 500 EUR
Vključuje ugodnosti iz naslova članarine za dve osebi.

Velika podjetja: letna članarina: 1.000 EUR
Vključuje ugodnosti iz naslova članarine do pet oseb.

 1. Cenik uporabe strojev in naprav v U-LAB Slovenske Konjice-Zreče:
 • Uporaba strojev se oblikuje za uporabo strojev in opreme na lokaciji U-LAB Gimnazija Slovenske Konjice in U-LAB MSS Konjice in vključuje stroške amortizacije in porabe energije.
 • Za uporabo strojev je obvezno predhodno opravljeno usposabljanje in plačana članarina.
 • Cenik za člane znaša od 1,00 EUR za zagon do 20,00 EUR za uro uporabe.
 • Uporaba prostora, ročnega orodja in računalnikov se za člane zaračunava le, če prostor uporabljajo tako, da hkrati onemogočajo uporabo tega prostora drugim uporabnikom.
 • Postavke v ceniku se dopolnjujejo glede na dodatne nabave opreme, ki se daje v uporabo članom U-LAB.
Stroj EM/INTERVAL Cena za člane
v EUR z DDV
Uporaba CNC rezkarja ura/15 min 20
Uporaba laserskega rezalnika in gravirnika ura/15 min 20
Uporaba 3D tiskalnika zagon 5
Uporaba rezalnika folij ura/15 min / zagon 1 eur 15
Uporaba toplotne preše ura/15 min / zagon 1 eur 15
Uporaba PCB tiskalnika ura/15 min 20
Uporaba 3D skener ura/15 min 20
Električno orodje ura/15 min 12
Spajkalno orodje ura/15 min ali zagon 1 eur 15
Računalnik ura/15 min ali zagon 1 eur 12
Keramična peč ura/30 min 20

 1. Cenik storitev:

Storitve so namenjene osebam, ki rabijo pomoč pri svojem delu ali produktu. V kolikor oseba ni včlanjena v U-LAB in nima opravljenega usposabljanja za stroj ji storitev izvedejo mentorji po spodnjem ceniku.

Storitev EM Cena za člane

v EUR brez DDV

Cena za nečlane

v EUR brez DDV

Svetovalna ura (modeliranje, rezkanje, struženje…) ura 40 50
Delovna ura – nezahtevno (dijak) ura 15 20
Delovna ura – zahtevno (mentor, dijak – mentor) ura 25 35
Delovna ura – zelo zahtevno (mentor, dijak – mentor) ura 40 50
Delovna ura – zunanji strokovnjak ura 70 70
Izobraževalna ura ura 20 – 30 20 – 30

Cene storitev se oblikujejo za posamezen projekt glede na vrsto dela, čas izvedbe in porabljen material, za kar se oblikuje naročniku ponudba.

 

 1. Cenik materiala:

Material za posamezen stroj se obračunava po dejanski porabi in se usklajuje s cenikom dobaviteljev materiala.

 1. Cenik usposabljanj:
 • Posamezne delavnice in tečaji se ovrednotijo glede na čas trajanja, uporabljeno opremo in material in glede na raven zahtevnosti, za kar se oblikuje kalkulacija pred razpisom izvedbe.
 • Cene za organizirane ali večje skupine se oblikujejo glede na velikost skupine.
 • Cene usposabljanj za ciljne skupine javnih zavodov (osnovnih šol,…) vključujejo strošek materiala in predavateljev.
 • Znesek tečaja / usposabljanja pri individualnih vključitvah je možno poravnati na obroke – možno je plačilo do na 3 obroke, zadnji obrok mora biti poravnan pred zaključkom tečaja / usposabljanja.

 1. Cenik dela mentorjev in predavateljev:
Storitev EM Cena v EUR

brez DDV

Svetovalna ura (modeliranje, rezkanje, struženje…) ura 20
Delovna ura – nezahtevno (dijak, mentorstvo) ura 5
Delovna ura – srednje zahtevno (mentor, dijak – mentor) ura 10
Delovna ura – zahtevno (mentor, dijak – mentor) ura 15
Delovna ura – zelo zahtevno (mentor, dijak – mentor) ura 20
Delovna ura – zunanji strokovnjak ura 40
Izobraževalna ura* ura 11,26 naprej

*Cena velja za pedagoško uro in vključuje priprave za izvedbo tečaja/usposabljanja.

Cene storitev in dela oseb na projektu oz. pri izvedbi izobraževanja se korigirajo glede na posamezne projekte v skladu s posamezno ponudbo.

Cenik je potrjen na Svetu zavoda je je v veljavi do spremembe.