O nas

O U-lab

UČNI  IZDELOVALNI LABORATORIJ SLOVENSKE KONJICE – ZREČE

Učni izdelovalni laboratorij Slovenske Konjice-Zreče predstavlja prostor, v katerem so na voljo najsodobnejši stroji za prototipiranje, ki so dostopni tako posameznikom, kot tudi javnosti.

V U-LAB organiziramo izobraževalne programe in delavnice, mentorsko delo, možnost individualnega dela na strojih, izobraževanje za uporabo strojev pod vodstvom strokovnih sodelavcev in proces oblikovanja prototipa pod vodstvom mentorja.

Učni izdelovalni laboratorij služi kot enotna točka, na kateri lahko podjetja dobijo dostop do storitev, znanj in strojev, s katerimi bodo nadgradila svoje raziskovalne dejavnosti. S pomočjo lastnih razvojnih programov U-LAB v povezavi s podjetji išče rešitve za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti.

Vzpostaviti želimo platformo za prenos znanja med vsemi deležniki v širši Dravinjski dolini.

Kamensek Jernej

tehnični vodja in organizator

jernejk@fablab-konjice.si

MENTORJI in IZOBRAŽEVANJA

Na zgornji fotografiji je prikazanih nekaj članov ekipe U-Laba. Ekipo sestavljajo dijaki-mentorji in vodja ekipe Jernej iz Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče.

Mladi in mentorji

V U-Lab Slovenske Konjice-Zreče imamo vzpostavljen sistem z mentorji. Delijo se na dve skupini, v prvi skupini so tisti, ki delajo samo za eno napravo in za njo tudi ustrezno, v skladu z navodili, skrbijo. V drugi skupini pa so mentorji, ki delajo z vsemi napravami in za njih tudi skrbijio. Naloge mentorjev so da skrbijo za nemoteno delovanje naprav i sodelujejo ter vodijo dogodke.

Če želiš postati mentor, moraš opraviti izobraževanje. Izobraževanja prireja ekipa U-Laba in so objavljena pod zavihtkom DOGODKI.

Dogodki in izobraževanja

Izobraževanja vodi ekipa U-Laba in jih objavlja pod zavihtek DOGODKI. Vsak, ki želi delati v našem in vašem laboratoriju, mora opraviti pod vodstvom mentorja osnovno izobraževanje

Dogodke prireja ekipa U-Laba.

Lokacije lab mest

Gimnazija
Slovenske Konjice

03/757 18 00
info@fablab-konjice.si

Srednja poklicna in strokovna
šola Zreče

03/757 18 00
info@fablab-konjice.si

Mladinski
servis

03/759 21 40
ulabmss@gmail.com

Vas zanima več?

O PROJEKTU

S projektom U-LAB želimo vzpostaviti koncept učnega izdelovalnega laboratorija v Dravinjski dolini, s katerim bomo ponudili vsakomur (koncept bo odprt tudi širši javnosti) možnost za izdelavo oz. realizacijo svojih projektov. V ta namen je v prostoru več strojev in naprav, ki omogočajo izdelovanje ter prototipiranje, kot je laserski rezalnik, 3D printer, tiskalnik tiskanih vezij in drugo. Poleg dostopa do samih naprav je v odprtih urah na voljo tudi mentor, ki uporabnikom pomaga pri uporabi naprav, oz. izvaja delavnice za samostojno uporabo posameznih naprav.

Učni izdelovalni laboratorij bo deloval v konceptu doseganja ciljev:

V Dravinjski dolini (Slovenske Konjice – Zreče) bomo v okviru Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče vzpostavili prostor, v katerem bodo na voljo najsodobnejši stroji za prototipiranje, ki bodo dostopni tako posameznikom, kot tudi javnosti.
V okviru učnega izdelovalnega laboratorija bodo za zainteresirane posameznike organizirani izobraževalni programi in delavnice, mentorsko delo, možnost individualnega dela na strojih, izobraževanje za uporabo strojev pod vodstvom strokovnih sodelavcev in proces oblikovanja prototipa pod vodstvom mentorja.
Učni izdelovalni laboratorij bo služil kot enotna točka na kateri bodo lahko podjetja dobila dostop do storitev, znanj in strojev, s katerimi bodo nadgradila svoje raziskovalne dejavnosti. S pomočjo lastnih razvojnih programov bo učni izdelovalni laboratorij v povezavi s podjetji iskal rešitve za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti. Končni cilj je vzpostaviti platformo za prenos znanja med vsemi deležniki v širši Dravinjski dolini.

Pomoč izdelovalcem
Začetnikom ter navdušencem nad tehniko želimo omogočiti dostop do strojev ter znanja v okviru industrijskega laboratorija, ter jim s tem pomagati na poti do prvih prototipov, kot tudi do resnejših projektov.

Približevanje sodobne tehnologije mladini
Izvajali bomo delavnice, skozi katere bomo udeležence izobrazili za uporabo novih tehnologij v skladu s 4. industrijsko revolucijo, dvigovali tehniško pismenost, ter spodbujali zanimanje za tehnične poklice.

Izvajanje mentorske dejavnosti
V okviru industrijskega laboratorija bomo izvajali mentoriranje posameznikom pri izdelavi projektov, podjetniško usmerjenim pa pomagali s povezovanjem z zunanjimi mentorji.

Spodbujanje inovativnosti
Skozi delavnice bomo predstavili razvoj izdelka od ideje do produkta. V okviru tedenskih srečanj bomo organizirali tudi gostovanja strokovnjakov iz podjetij, ki bodo predajali svoje znanje v okviru teh delavnic, kot tudi srečanj, namenjenih širši skupnosti.

Omogočiti in poenostaviti hitro izdelavo prototipov. Za napredne izdelovalce bodo na voljo stroji, ki bodo bistveno skrajšali čas izdelovanja prototipa, torej časa med osnutkom ideje ter končnim produktom.

V okviru prostora bomo vzpostavili skupnost izdelovalcev, ter preko mreženja poskrbeli za prenos znanja med posameznimi strokami (strojništvo, elektronika,…). S pomočjo izzivov bomo spodbujali timsko delo ter zanimanje za podjetništvo.

Aktivnosti učnega izdelovalnega laboratorija:
• Open day’s (odprte ure za javni dostop, uporabo opreme ob prisotnosti mentorja)
• Tečaji uporabe strojev (Prototype overview, 3D tisk, laserski razrez, tiskana vezja, ročno orodje, struženje, rezkanje,…)
• Fab Lab crash course (delavnice, tečaji za delo na posameznih strojih)
• Srečanja z mednarodno in lokalno priznanimi strokovnjaki in podjetniki
• Tehniški krožek
• Logika ustvarjanja (širjenje zanimanja za tehniko od najmlajših generacij naprej)
• R&R dejavnost (uporaba prostorov in know how-a za izvajanje R&R aktivnosti)
• Podjetniški izziv (reševanje podjetniških/razvojnih izzivov)
• Vzpostavitev skupnosti U-LAB (članstvo podjetij s širšega območja Dravinjske doline).

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče

Tattenbachova ulica 2a,
3210 Slovenske Konjice

Telefon: 03 757 18 00
Fax: 03 757 18 18
Mail:  info@fablab-konjice.si

DDV ID: SI93550049
Matična št.: 5052343000
IBAN: SI5601100-6000027959

Projekt sofinancirata:

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj