Usposabljanje za delo s 3D tiskalnikom (Replicator 2X) – 22.3.2018 ob 15. uri

Ciljna skupina: Vsak uporabnik U-LAB prostora, ki želi samostojno uporabljati 3D tiskalnik.

Cilji programa: Udeleženec usposabljanja bo lahko po končanem usposabljanju samostojno uporabljal 3D tiskalnik.

Vsebina programa: Usposabljanje je sestavljeno iz dveh sklopov – teorije in praktičnega rokovanja s tiskalnikom. Uporabnik se preko teoretičnega sklopa spozna s tiskalnikom in programsko opremo potrebno za rokovanje s strojem ter manipulacijo s 3D modelom ter v nadaljevanju v praktičnem delu s samim tiskom 3D modelov na tiskalniku.

SKLOP 1: TEORETIČNI DEL

  1. Predstavitev in delovanje stroja – 3D tiskalnika
  2. Programska oprema
  3. Varnost pri delu

SKLOP 2: PRAKTIČNO DELO (ponovitev vaj pod vodstvom predavatelja)

  1. Delo s programom na računalniku
  2. Izvoz datoteke in prenos na 3D tiskalnik
  3. Delo s tiskalnikom

Trajanje programa: osnovno izobraževanje se izvede v treh pedagoških urah.

Število udeležencev v skupini (od do): do 6 udeležencev.

Pogoji za vključitev: Predznanje ni potrebno.

Organizacija in izvedba izobraževanja: Izobraževanje se izvede v prostorih U-LAB Gimnazija Slovenske Konjice.

Cena programa na udeleženca: 30 EUR + DDV – vključuje 1-mesečno članarino za U-LAB

 

 

Prijave in dodatne informacije:
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice
info@fablab-konjice.si, telefon 041 661 154, 03/757 18 22